NEJBLIŽŠÍ TURNAJ:  13. 7. 2024 - ČERVENCOVÝ TURNAJ AG EAGLES BRNO

Hrajte AG

Hrajte adventure golf

Velmi se snažíme o to, aby náš areál Bowling Brno byl opravdu multifunkční. Samozřejmě naprosto dominantní je Bowling, ale dnes už i Šachy, Beach volejbal a Adventure golf jsou nedílnou součástí našich činností.

A co Adventure golf vlastně je? Adventure golf (AG) je někde uprostřed mezi klasickým (azbestocementovým) minigolfem a normálním golfem. Každé hřiště má osmnáct jamek a každá z nich je originální. Každé hřiště by mělo mít svého ducha, své genius loci. Hřiště Eva toto splňuje svým osazením ve svahu, to je opravdu světový unikát. Hřiště Adam je zase specifické svojí rozlohou a velkorysostí vlastního projektu. A proč hrát Adventure golf?

  1. Jste na čerstvém vzduchu, v prostředí chráněné oblasti Bílá hora.
  2. Můžete nenáročnou formou – navíc v civilním oblečení – soustředit a soupeřit vlastně s kýmkoliv. S Vaším partnerem, s rodinou, s kolegy ze zaměstnání, i v rámci AG oddílu – Eagles. Prostě s kýmkoliv!
  3. Nezanedbatelným prvkem je pak fyzický trénink, tak i rozvoj pohybově motorických vlastností Vašeho těla. (třikrát dokola Adam a Eva – to už je cítit)
  4. Členství – roční poplatek činí tři tisíce korun. Zásadní hodnotou tohoto členství je hra zdarma v areálu BB v průběhu celého roku. Je nutno zdůraznit, že tato výhoda se týká pouze toho, kdo opravdu je členem oddílu AG Eagles. Ostatní atributy vyplývající z Členství s Vámi probereme osobně.