english

Akreditace účastníků proveďte před započetím hry, nejpozději však ve čtvrtek 13. června 2024 do 9:00.